Udruga FotoKlub Sisak je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih fotografa i drugih građana koji u njoj ostvaruju osobne i zajedničke interese u području fotografske umjetnosti.

 

Djelatnosti FotoKluba supoticanje i promicanje fotografske djelatnosti i fotografskog stvaralaštva, provedba programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i kulturi Republike Hrvatske, obrazovanje,  znanost i istraživanje; izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u fotografskom stvaralaštvu i tehničkoj kulturi, te prava čovjeka na razvitak osobnosti radi učinkovitijeg ostvarivanja potreba i interesa u fotografskom stvaralaštvu i tehničkoj kulturi,njegovanje zajedništva i vrijednosti fotografskog stvaralaštva i fotografske kulture,sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama,organizacija i izvođenje verificiranih izvannastavnih i izvanškolskih programa za djecu i mlade,izvođenje i sudjelovanje u izvannastavnim programima fotografskog i tehničkog odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite i djece s posebnim potrebama,izvođenjem oblika fotografskog obrazovanja građana, poglavito ciljanih programa obrazovanja i osposobljavanja radno aktivnog pučanstva u svrhu razvijanja radnih sposobnosti,organiziranjem izložbi, susreta, revija, stručnih ekskurzija i sličnih priredbi, te sudjelovanjem na sličnim manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica, nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je FotoKlub vlasnik ili korisnik,suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima.

Statut FKSK možete pročitati na ovom linku !

GDJE SE NALAZIMO ?